De huidtherapeut is als paramedicus opgeleid om de zieke en/of beschadigde huid te behandelen. Hiervoor heeft zij of hij de 4-jarige Hbo-opleiding Huidtherapie gevolgd aan de Hogeschool Utrecht of de Haagse Hogeschool. De titel ‘huidtherapeut’ is beschermd en vastgelegd in de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG, artikel 34).

U bent van harte welkom bij de huidtherapeut, in veel gevallen ook zonder verwijzing. Als huidtherapie binnen de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering valt, is een verwijzing van uw huisarts of dermatoloog misschien wel nodig. Voor oedeemtherapie heeft u altijd een verwijzing nodig. De vergoedingen verschillen sterk. Uw zorgverzekeraar vertelt u welke rechten op vergoeding u heeft.

‘Bij de huidtherapeut krijgt u de beste zorg voor u en uw huid. Toelating tot het Kwaliteitsregister Paramedici kan namelijk alleen als een huidtherapeut voldoet aan de Wet BIG. Vervolgens houdt de huidtherapeut kennis en kunde actueel voor de vijfjaarlijkse herregistratie.’

Per juli 2023 zal Huidpraktijk Noordwijk uitbreiden met een Huidtherapeut. 

 

Hoe ziet een traject eruit bij de huidtherapeut?

1. Tijdens het eerste bezoek bespreekt u in een persoonlijk gesprek uw klachten, uw wensen en uw verwachtingen. De huidtherapeut luistert naar u, vraagt door en onderzoekt uw huid.
2. Vervolgens bepaalt u samen met de huidtherapeut het behandelplan. Dit sluit aan bij uw wensen en houdt zoveel mogelijk rekening met uw bezigheden (werk en hobby). Zo nodig overlegt de huidtherapeut met uw huisarts of medisch specialist.
3. Het behandelplan bestaat uit één of meerdere behandelingen.
4. U draagt zelf bij aan het resultaat. Hiervoor geeft de huidtherapeut u tijdens en na de behandeling adviezen. Aanvullende producten, zoals therapeutische elastische kousen of een borstprothese, kunnen helpen uw gewenste resultaat te bereiken.
5. Elke keer dat u de huidtherapeut bezoekt, bespreekt u de voortgang. Op basis van deze evaluatie en in onderling overleg is een aanpassing van het behandelplan mogelijk.

Behandelingen welke mogelijk zijn bij de huidtherapeut zijn onder andere;

  • Acne
  • Bloedvaatjes zichtbaar in de huid
  • Brandwondlittekens
  • Fibromen (steelwratjes)
  • Lipoedeem (plaatselijke vet- en vochtophoping)
  • Littekens
  • Lymfoedeem (vochtophoping in of onder de huid)
  • Overbeharing
  • Pigmentstoornissen (donkere of lichte vlekken)
  • Cosmedische huidtherapie